ҧӧݧ֧ߧڧ ܧڧ ֧ߧѧݧߧ ߧܧ ҧ (KOBE SHUCHU KANRI CENTER)
ӧѧاѧ֧ާ ܧݧڧ֧ߧ!

ݧѧԧէѧڧ ѧ ٧ ڧݧ٧ӧѧߧڧ ݧ ߧѧ֧ ܧާѧߧڧ.
֧ڧ ҧڧ ѧ ܧڧ ֧ߧ ѧݧߧ ߧܧ ҧ.
ӧѧ ߧܧ ҧէ֧ ߧ֧ էҧߧ֧ էݧ ݧߧ֧ߧߧԧ ҧݧاڧӧѧߧڧ էݧ ߧѧڧ ܧݧڧ֧ߧ.
ѧ ܧާѧߧڧ ߧߧ ֧ާڧ ӧڧ ܧѧ֧ӧ ֧էѧӧݧ֧ާ ݧ, ҧ ܧݧڧ֧ߧ ѧӧѧݧڧ էӧݧߧ.

ߧէ֧ܧ 651-1264
է֧: Hyogo pref. Kobe city, Kita-ku, Yamada-cho, Tsukuhara aza Minamiyama 49-1
TEL: 06-6613-7766
ާ ֧ݧ֧ ߧާ֧ ѧܧ ֧ߧ ݧߧ ߧܧ ҧ ҧէ ҧӧݧ֧ߧ ҧݧڧاѧ֧ۧ ӧ֧ާ.
ѧۧ ѧܧڧߧ Kobe Yard٧ ا ѧާ, ֧اߧ֧ ާ֧ (Hyogo pref., Nishinomiya city, Yamaguchi-cho)
ڧ ѧ ҧѧڧ ӧߧڧާѧߧڧ ߧ էѧ ߧ ڧ٧ާ֧ߧ֧ߧڧ ݧѧ ܧܧ.