ҧӧݧ֧ߧڧ ݧ֧ߧڧ ӧէߧ էߧ
ӧѧاѧ֧ާ ܧݧڧ֧ߧ!

ҧѧ֧ ѧ ԧѧڧܧ ݧ֧ߧڧ ӧէߧ էߧ֧.
ѧߧߧ ֧ڧ ҧէ֧ ߧ ѧҧڧ էݧ ڧ,
ڧݧڧѧݧ ߧ ߧѧ֧ ܧާѧߧڧ.
ѧѧߧ֧ ڧߧڧ ڧ٧ӧڧߧ֧ߧڧ ٧ ֧էѧӧݧ֧ߧߧ
ߧ֧էҧӧ, ߧѧէ֧֧ާ ߧ ѧ ߧڧާѧߧڧ.

8 ѧӧԧ 2018. (֧է) 10 ѧӧԧ 2017. (ߧڧ)
- اѧݧۧ ҧѧڧ ӧߧڧާѧߧڧ,
ߧ֧ߧڧ ӧ֧ ѧӧ, ܧݧ֧ߧߧ էѧߧߧ ֧ڧ,
ҧէ ӧߧ֧֧ߧ ڧ٧ާ֧ߧ֧ߧڧ է ݧѧ ӧӧ٧.
16 ѧӧԧ 2018. (֧ӧ֧) ܧާѧߧڧ ѧߧѧާѧ
ӧ٧ҧߧӧݧ֧ ӧ ѧҧ ߧѧէ֧֧ ߧ
ѧ ѧڧ ѧܧڧߧѧ.
ݧѧԧէѧڧ ٧ ߧڧާѧߧڧ.

֧ߧڧ ӧէߧ էߧ:
13 ѧӧԧ (ߧ֧է֧ݧߧڧ) 2018ԡ15 ѧӧԧ 2018. (֧է)
ܧ ݧѧ ӧӧ٧:
ӧ, ܧݧ֧ߧߧ ֧ڧ 8 ѧӧԧ 2018. (֧է) 10 ѧӧԧ(ߧڧ) 2018
ݧѧ21 ѧӧԧ 2018. (ӧߧڧ)
ӧӧ٧: 24 ѧӧԧ 2018. (ߧڧ)