C 16 ѧӧԧ (ߧڧ) ҧӧݧ֧ߧڧ ڧ٧ާ֧ߧ֧ߧڧ էߧ֧ ӧӧ٧ ߧܧ ܧܧѧۧէ
ӧѧاѧ֧ާ ܧݧڧ֧ߧ!

ݧѧԧէѧڧ ѧ ٧ ߧߧ էߧڧ֧ӧ.
ҧѧ֧ ѧ, ӧӧ ߧܧ ܧܧѧۧէ ҧէ֧ է֧ ߧ֧է֧ݧߧڧܧ ߧڧ 9:00 է 18:00.

֧֧ ӧӧ٧ ѧӧާҧڧݧ اѧݧۧ ӧاڧ֧ ֧ݧ֧ߧ, ܧѧ٧ѧߧߧާ ߧڧا.
ߧܧ ܧܧѧۧէ: TEL086-485-0666